Designing PorchRokr

by Michelle DeShon   Photo courtesy of Anita Marron Get to Know Anita Marron, PorchRokr’s Graphic Designer   Anita Marron is the mastermind behind all of PorchRokr’s graphic design: the logo...